Allt om halsmandlar

Tonsiller är det egentliga namnet på halsmandlar. Allmännamnet halsmandlar kommer ifrån att dessa körtlar hos vuxna har ungefär samma storlek som en mandel. De har även påminnande form vilket gör att associationen blir komplett. Oftast är det barn som får problem med halsmandlarna då tonsillerna hos barn är något större än hos vuxna. Ifall man får svullna halsmandlar till följ av upprepad halsfluss eller liknande sjukdomar är det lätt att operera bort dessa för att bli av med problemen. Halsmandlarnas funktion är att hjälpa immunförsvaret. Dessa körtlar sitter långt bak i gommen i höjd med tungroten.

Peritonsillit eller halsböld

Detta är en sjukdom som i grunden bygger på att det samlas var bakom en av halsmandlarna. Detta kommer ofta till följd av att man haft en infektion i halsmandlarna. Det är viktigt att man behandlar halsbölder eftersom att infektionen annars kan sprida sig till andra delar vilket kan ge stora komplikationer. När man ska bota halsbölder början man först med att tömma den på var. Detta görs genom att man sticker hål på bölden och sedan lägger en dränering. För att bölden inte ska fyllas upp igen påbörjar man därefter en antibiotika-kur. Ifall man har ett svårt fall av Peritonsillit så kan man behöva tömma bölden flera gånger.

Svullna halsmandlar

Halsfluss

Att halsmandlarna svullnar upp är inte speciellt ovanligt. Det händer främst som följd av två sjukdomar. Halsfluss och körtelfeber. Halsfluss är den vanligaste och snällast sjukdomen oftast drabbar barn och ungdomar. Barn får oftast ganska normala förkylningssymtom medan vuxna oftast bara får smärta i halsen, hosta och ibland ät och talsvårigheter eftersom halsmandlarna svullnat upp så mycket att det blir svårt att prata.

När man ska bota halsfluss brukar man för barn bara bota symtomen. Ge dem febernedsättande och hostmedicin, då brukar halsflussen gå över av sig själv. För vuxna och för barn med allvarlig halsfluss krävs däremot någon form av antibiotika, till exempel penicillin. Kuren brukar vara på tio dagar och gör att alla bakterier försvinner och att sjukdomen går ut ur systemet.

Körtelfeber

Körtelfeber är inte lika roligt. Här får man ofta väldigt hög feber och har ett dålig allmäntillstånd. Det är inte bara halsmandlarna som svullnar utan även körtlar i armhålor, ljumskar etc. Sjukdomen bygger på ett väldigt smittsamt herpesvirus som främst smittar genom kroppsvätskan saliv. Även fast sjukdomen är obehaglig är den inte farlig. Det tar däremot ca en månad för sjukdomen att läka ut av sig själv. Under den tiden och en lång period efter känner man sig väldigt trött och dåsig med tanke på att kroppen varit tvungen att ta hand om sjukdomen vilket sliter på immunförsvaret.

Operera halsmandlarna

Ifall man får problem med halsfluss upprepade gånger, eller att man får återfall ca två veckor efter man haft halsfluss så brukar det vara en bra idé att operera bort halsmandlarna. Det är däremot inget att vara rädd för. Man har inte bevisat att man får några konsekvenser att gå utan halsmandlar, trots att dem är till för att stärka immunförsvaret. Själva operationen är också väldigt enkel och lindrig. Kirurgin för att operera halsmandlarna tar 20-40 minuter och du behöver vila på sjukhuset ca 6 timmar efter operationen, sen är du hemma igen. Man brukar säga att man behöver gå på smärtlindrande ca två veckor efter operationen för att inte få för stora obehag. Barn och unga klarar sig dock med bara en vecka eftersom de generellt har bättre läkkött än vuxna. Man kan även behöva operera bort halsmandlarna ifall dom är svullna av en annan anledning än halsfluss. Ifall man har onormalt stora halsmandlar kan man få problem att prata då de kan blockera ljudet från stämbanden. De kan också orsaka sömnproblem och snarkningar samt svårigheter att svälja vilket inte är allt för roligt. De flesta problem med halsmandlarna uppdagas däremot redan vid tidig ålder eftersom mandlarna då är större än när man blir vuxen. Har man inte problem då brukar man heller inte få det i vuxen ålder.